ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim SistemleriGeri Dön

EKOSinerji Elektrik San. Tic. A.Ş. tüm şirket faaliyetleri sırasında;

İmalatını gerçekleştirdiği bütün  ürünlerde, mevcut Ulusal ve Uluslararası Standart ve Şartnamelerin belirlediği koşullar çerçevesinde eğitilmiş personel ve en az hata ile kalitesi kabul görmüş ürünler üreterek, Türkiye’nin ve Dünyanın saygın kuruluşları arasına girmeyi hedefler.

Tüm faaliyetlerini BGYS standartlarına uygun olarak yapar. İlgili kanun ve BGYS yönetmeliklerine uyarak, faaliyetleri esnasında BGYS açısından risk teşkil eden durumları analiz etmek, riskleri minimize etmek, çalışanlarına, taşeronlarına ve ziyaretçilerine standarda uygun ortamlar sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve uygular.

BGYS açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbirler almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurar ve bu kanalları sürekli açık tutar. Standarda yönelik kontrollerini yaparak istenmeyen durumların önüne geçmiş olur. Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenmiş, bu amaç ve hedefler doğrultusunda yönetim programları oluşturulmuştur.

 

BGYS Politikamız --> EKOSinerji BGYS Politika