ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim SistemiGeri Dön

EKOSinerji Elektrik San. Tic. A.Ş. tüm şirket faaliyetleri sırasında;

İmalatını gerçekleştirdiği bütün  ürünlerde, mevcut Ulusal ve Uluslararası Standart ve Şartnamelerin belirlediği koşullar çerçevesinde eğitilmiş personel ve en az hata ile kalitesi kabul görmüş ürünler üreterek, Türkiye’nin ve Dünyanın saygın kuruluşları arasına girmeyi hedefler.

Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın koşulsuz memnuniyeti için, Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, etkin şekilde yürütülmesi ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Çevreyi korumayı ve çevreye zarar vermemeyi temel prensipleri olarak kabul eder. Bu sistemin sürekli olarak gelişmesini sağlamak üzere faaliyetlerini kontrol eder.

Tüm faaliyetlerimizde çalışan sağlığını ve iş güvenliğini ön planda tutmak, eğitimlerle çalışanların İSG bilincini arttırmayı amaç edinmiştir. Bu sistemin sürekli olarak gelişmesini sağlamak üzere faaliyetlerini kontrol eder.

İlgili kanun ve çevre yönetmeliklerine uyarak, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmek, doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, doğal varlıkları korumak, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek ve olumlu yönde geliştirmek için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

Tüm faaliyetlerini İSG mevzuatı ve standartlarına uygun olarak yapar. İlgili kanun ve iş güvenliği yönetmeliklerine uyarak, faaliyetleri esnasında İSG açısından risk teşkil eden durumları analiz etmek, riskleri minimize etmek, çalışanlarına, taşeronlarına ve ziyaretçilerine emniyetli ortamlar sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve aldırır.

İSG açısından oluşabilecek risklere karşı önceden tedbirler almak ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalışanlar ile yönetim arasında gerekli iletişim kanallarını kurar ve bu kanalları sürekli açık tutar. Çalışanların periyodik sağlık kontrollerini yaparak hastalıkların önlenmesini sağlar.

Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenmiş, bu amaç ve hedefler doğrultusunda yönetim programları oluşturulmuştur.

Çevresel verim, İSG performansı ve kaliteyi geliştirmek için çalışan, işveren, devlet kuruluşları, araştırma enstitüleri ve halk ile işbirliği yapar.