Bu ürün hakkında detaylı bilgi için sizi aramızı ister misiniz?

Genel Bilgi

36 kV’a kadar olan sistemler için dizayn edilmistir.

Tüm anahtarlama cihazları, SF6 gazı ile doldurulmuş paslanmaz sacdan imal edilmiş bir tank içerisindedir. Hücre, operatör ve işletme güvenliği için gerekli testlere tabi tutulmuş ve testlerden başarıyla geçmiştir. Enerjisiz kısımlar kazara oluşabilecek dokunmalara karşı IP 67 sınıfı koruma ile izole edilmiştir. SF6 gazı kullanılarak boyutlar küçültülmüştür. Tank içerisindeki SF6 gazı izolasyon ve ark söndürme amaçlı kullanılmaktadır. Metal Mahfazalı SF6 Gaz İzoleli Modüler Hücreler, GE General Electric koruma ve kontrol röleleri ile birlikte SCADA uygulamalarına hazır olarak üretilmektedir.

Tüm enerjili bölgeler IP 67 izolasyon seviyesi ile havadan izole edildiği için tozlanma, nemlenme gibi dış faktörlerden etkilenmezler ve bu özellikleri ile bakım ve temizlik gerektirmezler. Hücreler çesitli modüler tipler ve kolay konfigüre edilebilir yapısı ile müşteri isteklerine kolay cevap verebilecek şekilde, ulusal ve uluslararası standartlara (IEC 60298, IEC 62271-200, BS EN 60298, TS EN 60298) uygun bir şekilde üretilmektedir. Koruma sigorta-yük ayırıcı bileşiği ya da röle-vakum kesici kombinasyonu ile sağlanabilir. Müşteri istekleri paralelinde istenen konfigürasyonlarda üretilmesi mümkündür.

Hücre herhangi bir fonksiyonel ünite ile kolaylıkla değiştirilebilir. 5 farklı tipte dizayn edilmiştir. Tamamı ile atmosferik etkilerden yalıtılmış paslanmaz çelik tank yüksek seviyede operatör güvenliği yanında bakımsız bir sistemde oluşturmaktadır. Anahtarlama olanaklarına göre değişik tiplerde ve kombinasyonlarda üretilebilir.

Genişleyebilir yapısı itibari ile Metal Mahfazalı SF6 Gaz İzoleli Kompakt Hücrelerle birleştirilebilir. Ana bara bağlantıların esnekliği sayesinde, deprem, toprak kayması, zemin oturması gibi hücreler arasındaki rijit bağlantıları olumsuz etkileyen etkenlerden zarar görmez ve işletme sürekliliğini temin eder.

Bu ürün hakkında detaylı bilgi için sizi aramızı ister misiniz?