Bu ürün hakkında detaylı bilgi için sizi aramızı ister misiniz?

Genel Bilgi

Transformatörün durumuyla ilgili doğru bilgiye sahip olmak elektrik şebekeleri için çok önemlidir. Bu bilgi şebekenin verimliliğinin en üst seviyede olmasını ve pahalıya mal olabilecek kesintileri engellemeye yarar.

DGA yerleşik bir teknik olup güç transformatörlerini izlemede en önemli testtir. Artık bu teknik başarıyla diğer yağ doldurulmuş ekipmanlara da,  örneğin kademe değiştiricilere veya kesicilere de uygulanmaktadır.

Saha faaliyetleri esas alınarak TRANSPORT X2 ünitesi çok sağlam ve kullanıcıya dost bir şekilde dizayn edilmiştir. Ünite 200' ün üzerinde firmanın elektrik ve servis sağlayıcısının kullanımında ve dünya çapında 900 ünite satılmış durumdadır.

Transport X ünitesi yedi ana gaz için geniş aralıkta, yüksek doğrulukta  saptama yapar. (örneğin 1-50.000 ppm)

Yağın içindeki nemin değerini ölçer. Ayrıca transformatör yağı içerisindeki nem (konsantrasyonu) ppm (milyonda bir partikül) veya bağıl doyma birimleriyle ifade edilir.

Kolay bir kullanıma sahiptir. Herhangi bir kalibrasyon, kurulum veya sonuçların yorumlanmasına ihitiyaç duymaz.

Çalışma sahasında birkaç dakikada sonuç elde edilebilir.

TRANSPORT X2 ünitesinde kalibrasyon veya taşıyıcı gazlara ihtiyaç yoktur.

Sağlam ve darbelere dayanıklı taşıma çantasıyla 11 kg ağırlığındadır.

DGA kontrol algoritmaları içerir; Ragers' Ration, Duval's Triangle, Japanese ETRA and IEEE Key gas ayrıca tüm gazlar için kullanıcı tarafından ayarlanabilen  “uyarı ve alarm” seviyelerine sahiptir. Önlem alma ve  uyarma (Caution and Warning) eşik değerlerine sahiptir.

Buchholz rölesinden alınan gaz örneklerinin de test edilmesini sağlar.