Bu ürün hakkında detaylı bilgi için sizi aramızı ister misiniz?

Genel Bilgi

Tüm elektrik ağları için trafo durum bilgileri yüksek önem taşır ve başarılı yatırım yönetim programlarında trafoların sürekli çevrim-içi izlenmesi giderek hayati önem taşıyan bir bileşen halini almaktadır. Sürekli çevrim-içi çoklu Çözünmüş Gaz Analiz ( ÇGA/DGA) cihazları yüksek maliyetli arızaların önüne geçmeyi ve değerli varlık yönetimini maksimumda tutmayı sağlar. İzolasyon yağındaki Çözünmüş Gaz Analizi ( ÇGA/DGA) ve nem ölçümü transformatör durum değerlendirmesi için en önemli test olarak kabul edilir. TAPTRANS, trafo ana tankı ve yükte kademe değiştiricisi (OLTC) için yağ içerisindeki gaz ve nem ölçümünü yapabilme özelliği ile birlikte tam teşhis yöntemlerini sağlar.

TAPTRANS, çok sayıda katastrofik arızaya ve plansız kesintilere sebebiyet verebilen trafolardaki en çok zedelenebilir parçası olarak görülen, yükte kademe değiştiricisi (OLTC) olan trafolar için dizayn edilmiştir. Her tank, Foto-akustik Spektroskopi Yöntemini kullanarak Hidrojen(H2), Karbon monoksit(CO), Asetilen(C2H2), Metan(CH4), Etilen( C2H4), Etan(C2H6) Karbondioksit (CO2), Oksijen(O2), Nitrojen (N2)  gazları ve Nem(H2O) için analizi her saat başı yapılabilmekte olduğundan, eğer tüm yağ kaynakları bağlanmış ise her üç saatte bir örnekleme yapabilir. Tüm genel teşhis yöntemlerinde kullanılan 7 anahtar gazı izlemesini ve gaz trendi, analizi ve SCADA ile yakın entegrasyonu sayesinde teşhis yeteneklerini sunar. TAPTRANS, sadece ana trafo tankı değil nem düzeyi, iletken sisteminin mevcut durumu, mekanizma zamanlama karakteristikleri, kontak aşınma ve yalıtım durumu gibi önemli OLTC parametrelerinin de izlenmesini sağlar. TAPTRANS her çeşit OLTC’ye sahip her yağ izoleli transformatörün yatırım ömrünü uzatmak, beklenmedik hataları önlemek ve koşul tabanlı / kestirimci bakım planlanması amacıyla izlenmesi için uygundur.

Taptrans cihazının taşıyıcı gaz veya kalibrasyon gazı ihtiyacı yoktur, Duval Üçgeni, Roger Oranı, Anahtar Gaz Metodu ile teşhis yapabilme özelliğine sahiptir.