Bu ürün hakkında detaylı bilgi için sizi aramızı ister misiniz?

Genel Bilgi

İzolasyon yağındaki Çözünmüş Gaz Analizi (ÇGA/DGA) ve nem ölçümü transformatör durum değerlendirmesi için en önemli test olarak kabul edilir. Geleneksel olarak laboratuvar ortamında yapılan bu testler şimdi Multitrans ürünü ile üç ana tanka kadar olan birbirine yakın tek fazlı trafolarda tam teşhis yöntemleri ile birlikte yağ içerisindeki gaz ve nem ölçümünü yapabilme kapasitesi sunar.

Multitrans üç tek faz tankı bulunan büyük transformatörler için tasarlanmıştır. Her tank için tam kapsamlı Foto-akustik Spektroskopi Yöntemini kullanarak Hidrojen(H2), Karbon monoksit(CO), Asetilen(C2H2), Metan(CH4), Etilen( C2H4), Etan(C2H6) Karbondioksit (CO2), Oksijen(O2), Nitrojen (N2) gazlarının ve Nem(H2O) örneklemesi her saat başı yapılabilmekte olduğundan üç tankın üçer saatlik aralarla tamamen örneklenebildiği anlamına gelmektedir. Tüm genel teşhis yöntemlerinde kullanılan 7 anahtar gazı izlemesini ve Multitrans gaz trendi, analizi ve SCADA ile yakın entegrasyonu sayesinde teşhis yeteneklerini sunar. Multitrans büyük, sistemsel kritik veya tehlikeli çoklu tanka sahip tek faz transformatörlerin yatırım ömrünü uzatmak, beklenmedik hataları önlemek ve koşul tabanlı / kestirimci bakım planlanması amacıyla izlenmesi için uygundur.