Bu ürün hakkında detaylı bilgi için sizi aramızı ister misiniz?

Genel Bilgi

Tüm elektrik ağları için trafo durum bilgileri yüksek önem taşır ve başarılı yatırım yönetim programlarında trafoların sürekli çevrim-içi izlenmesi giderek hayati önem taşıyan bir bileşen halini almaktadır. Sürekli çevrim-içi çoklu Çözünmüş Gaz Analiz ( ÇGA/DGA) cihazları yüksek maliyetli arızaların önüne geçmeyi ve değerli varlık yönetimini maksimumda tutmayı sağlar. İzolasyon yağındaki Çözünmüş Gaz Analizi ( ÇGA/DGA) ve nem ölçümü transformatör durum değerlendirmesi için en önemli test olarak kabul edilir. Geleneksel olarak laboratuvar ortamında yapılan bu testler şimdi DGA900 ürünü sayesinde saatlik olarak tam teşhis yöntemleri ile birlikte yağ içerisindeki gaz ve nem ölçümünü otomatikman yapar.

Transfix, yağda çözünmüş halde bulunan Foto-akustik Spektroskopi Yöntemini kullanarak Hidrojen(H2), Karbon monoksit(CO), Asetilen(C2H2),  Metan(CH4), Etilen( C2H4), Etan(C2H6) Karbondioksit (CO2), Oksijen(O2), Nitrojen (N2)  gazlarının ve Nem(H2O) değerlerini verir.

Transfix cihazının taşıyıcı gaz veya kalibrasyon gazı ihtiyacı yoktur, Duval Üçgeni, Roger Oranı, Anahtar Gaz Metodu ile teşhis yapabilme özelliğine sahiptir.